Pass och Visum
 

Pass och Visum

För att inget ska komma i vägen för din semester, bör du läsa reglerna för pass och visum noga. Nedan finner du villkor för destinationer dit vi flyger med charter. Har du bokat en paket- eller flygresa som du har paketerat själv, eller enbart hotell hänvisar vi visumfrågor till respektive lands ambassad och konsulat. För allmän passinformation se polisens hemsida.


Informationen nedan gäller endast för reslängder som är presenterade i World Visitors program. Uppgifterna gäller för svenska medborgare. För svenska medborgare med annat ursprung kan visum krävas. Kontrollera detta med ambassaden. Vi reserverar oss för eventuella ändringar vad gäller priser, pass- och visumregler.

 
 

Id-kontroll av flygpassagerare

Enligt EU-direktiv har Sverige infört krav på ID-kontroll av passagerare också vid incheckning och ombordstigning på planet. Detta för att säkerställa att en passagerare som har checkat in bagage också medföljer på flygningen. Kravet gäller samtliga utrikesavgångar. Godkända ID-handlingar är pass, körkort och SIS märkta ID-kort, där din nationalitet framgår.


 
 

Schengen

Vid in- och utresa i land som står utanför Schengensamarbetet sker kontroll av dina resedokument inklusive pass på sedvanligt vis. Vid in- och utresa i land som ingår i Schengensamarbetet sker ofta ID-kontroll i samband med incheckningen. Däremot sker ingen passkontroll från polisens sida. Det nationella identitetskortet, som utfärdas av Polisen och som gäller för resa inom Schengenområdet är en fullgod resehandling i form av ett ID-kort och som styrker såväl innehavarens identitet som medborgarskap. Det godtas av flygbolag, rederier, bussbolag och hotell.


 
 

Pass

I många länder måste du kunna styrka din identitet och ditt medborgarskap vid incheckning på hotell eller på anmodan av polis eller annan myndighet. Pass är i dessa fall oftast den enda giltiga identitetshandlingen. Vi rekommenderar därför att du alltid tar med ditt pass, vart du än reser. Detta gäller såväl barn som vuxna. Observera att det krävs pass med fotografi även för spädbarn. För resor till de flesta länder utanför Schengen krävs att passet måste vara giltigt minst 6 månader efter hemresedatum. För exakt information, kontakta berörd ambassad.


Kontrollera att ditt pass är giltigt inför resan. Beställ nytt pass i god tid. Kontrollera att ingen sida i passet på något sätt är skadad. Ett pass som är trasigt är inte giltigt.


För ytterligare frågor om pass, läs mer på polisens hemsida. World Visitor ansvarar inte för följderna om en resenär inte har giltigt pass eller visum.

 
 

Vilka länder kräver visum?

För inresa till vissa länder krävs visum och det är resenärens ansvar att se till att erforderligt visum finns vid avresa, se paragraf 8:3 i de allmänna resevillkoren. Visumansökningar handläggs av respektive lands ambassad. Information om vilka länder i World Visitors program som kräver visum hittar du i listan nedan.


Bosnien-Hercegovina

För svenska medborgare krävs inget visum. Passet måste vara giltig minst 90 dagar efter planerad utresa ur Bosnien-Hercegovina. För vidare information hänvisar vi till Bosnien-Hercegovina ambassad på deras hemsida

Cypern

För svenska medborgare krävs inget visum. Passet måste vara giltigt under hela din vistelse i landet. För vidare information hänvisar vi till Cyperns ambassad på telefon 08-24 50 08 eller deras hemsida.

Grekland

För svenska medborgare krävs inget visum. Ditt pass måste vara giltigt under hela ditt besök i landet. För vidare information hänvisar vi till det grekiska konsulatet på telefon 08-545 660 15.

Italien

För svenska medborgare krävs inget visum. Passet ska vara giltigt under hela din vistelse i landet. För vidare information hänvisar vi till Italienska ambassaden på telefon 08-44 05 280

Kroatien

För svenska medborgare krävs det inget visum. Passet måste vara giltigt under hela din vistelse i landet. För mer information hänvisar vi till 08-44 05 280 eller besök deras hemsida.

Montenegro

För svenska medborgare krävs inget visum för vistelse i upp till 90 dagar. Passet måste vara giltigt 6 månader efter du lämnat landet.

Sydafrika

För närvarande gäller att ditt pass ska vara giltigt minst 30 dagar efter hemresan från Sydafrika. Passet ska också ha minst två blanka sidor för in- och utresestämplar. Svenska medborgare som besöker Sydafrika i upp till 90 dagar behöver inte ansöka om visum innan avresan. I samband med passkontrollen vid inresan får du automatiskt en visering som gäller för denna tidsperiod. De sydafrikanska myndigheterna kan ändra reglerna för pass och visum med kort varsel. Kolla därför alltid med den sydafrikanska ambassaden eller det sydafrikanska inrikesministeriet vad som gäller när just du ska resa. Regler för resa med barn Från och med den 1 juni 2015 gäller att alla barn under 18 år måste ha ett fullständigt födelsebevis när de reser in och ut ur Sydafrika. Vad som räknas som ett fullständigt födelsebevis avgör de sydafrikanska myndigheterna. Kolla därför med den sydafrikanska ambassaden eller det sydafrikanska inrikesministeriet vad som gäller.

Tjeckien

För svenska medborgare krävs det inget visum. Passet måste vara giltigt under hela din vistelse i landet. För mer information hänvisar vi till ambassadens hemsida.

Turkiet

Svenska medborgare erhåller visum vid ankomst, giltigt i 90 dagar. Från och med 1 januari 2015 måste passet ha en giltighetstid på minst 150 dagar vid inresan i Turkiet (kortare giltighetstid resulterar i nekat inträde i landet). För innehavare av norskt pass krävs visum. För mer information hänvisar vi till Turkiets ambassad på telefon 08-23 08 40 eller besök deras hemsida.